Sayfa Yükleniyor
Hakkımızda

Bu balıkçılık yarışması Sportif Balıkçılıların denizcilik becerileri ile rekabet ettiği, çevre ve ekosistem koruma duyarlılıklarını ortaya koyduğubir faaliyettir. Başka bir ifadeyle balık yakalama becerisine ilaveten yakaladığı balığı canlı bir şekilde bırakma anlayışlarını gösterebilmeleridir.

Yarışma denizel kaynaklarımız için sürdürülebilir bir yaklaşım sağlanması amacı ile toplumsal bir farkındalık oluşturmak amacını gütmektedir. İskenderun Körfezi ve Doğu Akdeniz tür çeşitliliği açısından eşsiz bir doğal ortamdır. Ancak, küresel ısınma, aşırı avcılık, sanayileşme, istilacı türlerin varlığı bu güzel doğal stokları her geçen gün olumsuz etkilemektedir. Buna ek olarak balıkçılıkla ilgili getirilen düzenlemeler de ne yazık ki yeterince toplumsal kabul görmemektedir. Örneğin bölgemiz için son derece önemli olan Lahoz ve Orfoz gibi iki karizmatik türün balıkçılığı haklı gerekçelerle yasaklanmıştır. Ancak toplumsal bilinçsizlik ve duyarsızlık nedeni ile yasağa rağmen bu türlerin tüketimi söz konusudur.  

Bu rekreasyonel olta balıkçılığı faaliyetiArsuz ilçesi özelinde Hatay ili ve İskenderun Körfezitanıtımına katkı sağlayacaktır. Rekreasyonel balıkçılığın ekonomik getirisi ile birlikte bölge balık stoklarının ticari avcılık haricinde turizim yönüyle önemli bir potansiyel olduğu gerçeği ile hareket edilmektedir. Gelişmiş ülkelerde rekreasyonel balıkçılığın ekonomik girdileri ticari balıkçılıktan çok daha fazladır.  İskenderun Körfezi ve Doğu Akdeniz sularında JİG, SPİN, başta olmak üzere rekreasyonel olta balıkçılığı için onlarca tür bulunmaktadır. Bu sportif faileyete bölgenin doğal zenginlikleri ve kültürüde eklendiğinde sürdürülebilir ve sorumlu yönetim anlayışı ile yüksek ekonomik katma değer sağlanabilir.

Bu Sportif Balıkçılık Turnuvası;  (1) IGFA (Uluslararası Spor Balıkçılık Federasyonu), (2) Ulaştırma Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı Denizcilik Kuralları, (3) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Sportif Balıkçılık Düzenlemeleri esasında Sürdürülebilir Sorumlu Balıkçılık İlkeleri doğrultusunda Arsuz Kaymakamlığı kontrol ve güvencesinde yapılmaktadır.

Yarışma Rekreasyonel balıkçılığın değişmezi olan Yakala-Bırak (Catch&Release) esaslarında İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi öğretim elamanları desteğinde gerçekleştirlecektir.

Yorumlar kapatıldı.

Projemize Destek veren Kurumlarımız