Sayfa Yükleniyor
Kurallar

Yarışma Kuralları

Bu yarışma kuralları 14 başlık altında Hatay ili Arsuz ilçesi Madenli Limanında 11-13 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan Uluslararası Yakala&Bırak Arsuz olta balıkçılığı yarışması için hazırlanmıştır.

Bu kurallar Sportif Balıkçılık Hakemi Sertifikalı geniş bir kitle tarafından; kişilerin denizel ortamada balık yakalama becerilerini rekabetçilik ilkeleri gösterebileceği ve İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Tekonolojisi Fakültesi Öğretim elemanlarının sürdürülebilir balıkçılık ilkeleri doğrultusunda bilimsel desteği ile oluşturulmuştur.

İskenderun Körfezi ve onun açığı rekreasyonel olta balıkçılığı için çok sayıda Karizmatik Balık türüne sahiptir.

  1. Yarışmayı Düzenleyecisi ve Yarışma Yeri

Hatay-Arsuz Kaymakamlığı /Madenli Limanı

  1. Tarihler:

Ön kayıt: 09.Nisan.2018

Usta Sınıfı Kesin Kayıt: 25.Nisan.2018

Yarışma Kurulu Takımların Açıklanaması: 11.Mayıs.2018

Yarışma:12-13 Mayıs 2018

 

  1. Yakala-Bırak;

Yarışma yakala-bırak esasında olacaktır. Avlanan balık gemiye alınıp boy ve ağırlık ölçümü yapılcaktır. Balık türlerine göre değişmekle birlikte puanlama için yakalanan balığı canlı ve hayatını devam etirebilecek bir şekilde denize tekrar bırakılması istenebilmektedir.

  1. Sınıf:

Yarışma iki sınıfta yapılacaktır

Usta Sınfı

Usta Sınıfı kesin kayıttan sonra değiştirilmez

VHF Deniz telsizi bulundurulması zorunludur.

Uzman Sınıfı

Yarışmanın 1 hafta öncesinde talep halinde usta sınıfına geçilebilir.

5.           Katılım;

Yarışmaya katılım ancak www.yakalabirakarsuz.org adresindeki yarışmaya katılım yeterliliği sisteminde yapılan çevrimiçi değerlendirme sonucunda alınacak yeterlilik belgesi olan kişilerden takım halinde olacaktır. Bu sistem kişlerin denizcilik, balıkçılık ve çevre duyarlılığını artırmaya yöneliktir. Birden çok kez sınav denemesi yapılabilir.

Yabancı Uyruklu katılımcılar Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden izin almaları gerkecektir. Bu konuda düzenleme komisyonu talep halinde yardımcı olacaktır.

6.           Gemi;

Yarışmaya katılan gemiler takım halinde yarışmacı olup personel sayısı kaptan dâhil azami 5 kişidir.

Her gemi gerektiğinde gemide 1 Hakem taşıyabilecek yeterlilikte olmalıdır.

Gemi personeli gemiyi kullanmaya Ulaştırma Bakanlığı genelgesi doğrultusnda gerekli yeterlilikte olmalıdır.

Tüm gemiler, asgari güvenlik teçhizatı ile donatılmış olmalıdır.

Usta sınıfı için gemide mutlaka çalışır vaziyette marin VHF telsizi bulundurulmalıdır. Yarışma kontrol zamanlarında komisyona bu yönde bilgi vermeleri istenecektir. Teknik arızalar en kısa sürede giderilmelidir, çalışır durumda telsizi olmayan Gemi diskalifiye olacaktır.

Başlangıç (15 dakika) öncesi telsizler açık olacaktır ve çağrı ile test edilecektir. Yarışama esnasında kullanılcak kanal sadece yarışma hakem komisyonu ile yapılan görüşmelerde kullanılacak kanal mecbur olmadukça meşgul edilmeyecektir. Gereksiz kullanımlar ceza puanına sebep olabilir.

Yarışma öncesinde ve esnasında çağrılara cevap vermek zorunludur. Cevapsız çağrı telsiz çalışmazlığı olarak algılanarak, birden fazla çağrıya cevap verilmemesi durumu cezaya tabidir. Bir Geminin teknik sebeplerce cevap veremediği başka bir gemice farkedildiğinde o komşu geminin aracı olması istenebilir. Yarışma esnasında 2 saat içinde çağrı alımayan veya çağrısını duyuramayan gemi cep telefonu ile yada başka bir şekilde durumunu ilgili hakeme bildirmelidir.

Her balık tutma esnasınada olta mücadelesi başladığında mevki belirtilerek çağrı yapmak mecburidir. Gemiye alınan her balık (puanlaması olsun olması) çağrı yapılarak cinsi, büyüklüğü ve akıbeti bildirilecektir.

Balık yakalayan ve olta mücadelesi yapan gemi mücadele bayrağını asmalıdır. Mücadele bayrağı asılı olan gemiye gerektiğinde diğer yarışmacılar seyir üstünlüğü vermelidir. Centilmenlik ve art niyetli uygulamalar hakem görüşleri doğrultusunda ceza puanı veya diskalifiye nedenidir.

Yarışma esnasında Gemi İzlenebilirliği için (Tracking) sistemin sürekli açık olması kesinlikle zorunludur, aksi durum diskalifiye sebebi teşkil eder.

Yarışmacı Gemilerin yarışma zamanları dışında kendilerine ayrılan bağlama yeri haricinde denizde kalmaları veya başka bir yere bağlmaları gerekçeye ve özel izne tabidir. Bununla birlikte yarışma başlangıç ve bitişinde mutlaka hakem komisyonunca denetim yapılabilmelidir.

Yarışmacı tekenelerin denizde zorunlu ve olumsuz durumlar hariç birbirlerine yanaşmaları yasaktır.

Ticari balıkçı gemileri başta olmak üzere diğer tüm deniz taşıtları ile irtibatları kesinlikle yasaktır.

Güvenlik haricinde demirlemek kesinlikle yasaktır. Olası acil durumda demirlendiğinde balık avlamak kesinlikle yasaktır.

Yarışmacı Gemiler komisyon tarafından onaylanmayan hiçbir flama, bayrak yada baskıyı gemi üzerinde sponsorlara ait dahi olsa bulunduramazlar.

Ticari Balıkçılık kaydı bulunan gemilerin kaydı kesinlikle kabul edilmeyecektir.

7.           Olta Takımı;

Bu yarışma balıkçılık becerilerini öne çıkarmak için; dip seyirtme olta balıkçılığı (Jigging) öncelikli yöntemdir. Sırtı, Kaşık, Trolling, Seyirtme ve Rapala takımları ile avlanan balıklar %20 daha düşük puanlamaya tabi tutulur. Ancak hakem komisyonu bazı spin uygulmalarını tam puan olarak gerekçesini açıklayarak değerlendirebilir.

Ağ, parakete, kafes, sepet, tırıvırı, zıpkın, ok, patlayıcı, kimyasal madde, v.b. gibi yasal olmayan herhangi yöntemin kullanımı ve ona yönelik malzemelerin gemide bulunması diskalifiye ve idari ceza nedenidir.

Standart olta makine ve çıkrık sistemleri dışında, balığı çekmekte yardımcı olabilecek elektrik, elektronik, hidrolik sistemlere izin verilmeyecektir. Ayrıca balığı oltadan gemiye almada elektrikli, mekanik, yaylı, havalı, lastikli, sualtı zıpkın tüfekleri benzeri ve mızrak kullanımı kesinlikle yasaktır.  Toplam uzunluğu 3 metreyi geçmeyen balık kepçesi ya da balık kancası kullanılabilir. Bu aletlerin kullanımı vegemide bulunması diskalifiye sebebidir.

Oltaya yakalanmış balığı yormak için bidon, paraşüt vb. kullanımı yasaktır. Tespiti durumundayakalanan balık puanlamayadahil edilmeyecek ve ceza puanı uygulaması yapılacaktır. Tekrarında ise yarışmacı Gemisi diskalifiye edilecektir.

Hiç bir şekilde canlı yem teminederek limandan ayrılamazlar. Ancak hakemlerin bilgisi dâhilinde yarışma süresince denizde yakaladıkları balık, kalamar vb. yemleri canlı kullanabilirler.

Yarışma saatleri dışında denizde olta takımı bırakmaları yasaktır.

8.           Balıkçılık Sahası;

Ekteki harita ile belirlenmiş olup 5 ana bölgeye ayrılmıştır. Yarışmacılar hangi bölgede oldukları konusunda hakem komisyonuna bilgi vermek mecburiyetindedir. Bölge değişkliğinde de bu bilgilendirme derhal yapılmalıdır.

Yarışmada 20 metre derinlikten daha sığ sularda olta bırakmak yasaktır. Balık mücadele esnasında geminin 20 metre derinliğin altına inmesi söz konusu olabilir.

Bunun haricinde balıkçılığa kapalı liman, askeri, turizm vb. sahalara zorunluk haricinde gemi girişi diskalifiye sebebidir.

 

9.           Puanlama;

Avlanan balıkların puanlaması üç ayrı tabloda verilen balık ağırlık (kg) ve tür puan katasayısı çarpımı ile yapılacaktır. Balık tartısında kg alınacak ve virgülden sonra iki basamak değerlendirilecektir. Bu tablolar hakem komisyonunca yarışmaya kadar duyarmak şartıyla güncellenebilir. Tablolorda verilmeyen türler değerlendirmeye alınmazken bilim komisyonu tarafından beklenmedik tür yada durumlar gerekçesiyle eklenebilir.

Tüm takımlar yakladıkları balığın puanlamaya girebilmesi için; Olta mücadelesi başladığındanda itibaren;

  • Öncelikle hakem komisyonuna bilgi verecek,
  • Mücadele bayrağını gemide görünür bir yere asacak.
  • Mücadele başlangıcından itibaren balığın boy ve ağırlık ölçümüne kadar video kaydı yapacaktır (puanlama bu video kaydından yapılacaktır)
  • Bu kayıtlar bağlı bulunduğu hakem grubuna yarışmacı takımın istediği ve uygun bir esnada teslim edilebilir.
  • Bu kayıtlarda yarışmacılar tarafından balığın ismi, boyu ve ağırlığı sesli olarak belirtilmelidir.

 Bu sıralanan işlemlerdeki eksiklik ya da yanlışlık yapıldığında o balık puanlamaya dâhil edilmeyecektir. Fakata aldatmaya yönelik işlemler ceza puanı ve diskalifiye nedeni olabilir.

Balık canlı boy ve ağırlık ölçümü eğitim videosu internet sayfasından yayınlandığı gibi yapılacaktır. Balığın yarışmaclar tarafından gereksiz zarar görmesi ceza puanı yada diskalifiye nedeni olabilir.

Balık türleri için minimum boyun altındaki bireyler tekrar suya bırakılacaktır. Aksi uygulama diskalifiye sebebidir. Balık suya bırakıldığında ilgili hakeme bilgi ve video kaydı verilecektir. Bu balığın ağırlık tartımını yapmaya gerek yoktur.

Yarışma amaçlları doğrultusunda balığın suya tekrar canlı bırakılmasında sualtı kamerası ile görüntülenerek balığın canlılığını devam ettirebileceği video kayıtlarında olmalıdır. (yarışmacı takımın talebi doğrultusunda yarışma öncesi bu konuda eğitim ve uygulama bilgisi verilebilir)

 

Tablo 1. Ancak Canlı Bırakılırsa Puanlama Yapılabilecek Türler ve Puan Çizelgesi

Balık İsmi Resim Minimum Puan
Yerel Bilimsel Ağırlık (kg) Boy (cm)
Kemani Rhinobatosrhinobatos 1.4 80 3
Camgöz Squalusacanthias 2.3 82 3
Pervane Molamola 1 100 3
Lahoz Epinephelusaeneus 1.4 45 10
Orfoz Epinephelusmarginatus 1.3 45 10
Züber Epinepheluscostae 0.5 30 10
Çakal Hyporthodushaifensis 1 40 10
Mycteropercarubra 0,5 35 10
Taş Hanisi Epinepheluscaninus 1 35 10

 

 

Tablo 2. Avlandıktan Sonra Karaya Çıkarılacak Yarışma Komitesince Sosyal Destek Kurumlarına Gönderilecek Olana Türlerin ve Puan Çizelgesi

Balık İsmi Resim Minimum Puan
Yerel Bilimsel Ağırlık (kg) Boy (cm)
Çatalkuyruk Lichiaamia 2.8 60 8
Akya Serioladumerili 3 60 10
Lüfer Pomatomussaltatrix 0.3 30 10
Baraküda Sphyraenasphyraena 1 60 6
Lambuka Coryphaenahippurus 1 50 3
Kılıç Xiphias gladius 22 160 1
Yazılı Orkinos Euthynnusalletteratus 1 40 1
Mavi Kanatlı Orkinos Thunnusthynnus 9 100 1
Tombik-Gobene Auxisrochei 0.7 35 1
İstavrit Bozması Caranx hippos 4 65 5

 

 

Tablo 3. Canlı Bırakıldığında % 50 ilave Puanlama Yapılacak Türler ve Puan Çizelgesi

Balık İsmi Resim Minimum Puan
Yerel Bilimsel Ağırlık (kg) Boy (cm)
Eşkina Sciaenaumbra 0,4 25 8
Kötek Umbrinacirrosa 0,8 40 8
Trança Pagruscaeruleostictus 0,5 30 8
Sinagrit Dentexdentex 1 40 8
Levrek Dicentrarchuslabrax 0.5 35 8
Fangri Pagruspagrus 0.5 30 8
Çütre Balistescapriscus 0.5 25 6

 

 

 

 

10.        Dercelendirme;

Birincilik, İkincilik ve Üçüncülük sıralaması belirtilen tüm türleri kapsayacak şekilde birey balık ağırlık ve tür puan çarpımları her yarışmacı takım için toplanarak sıralama yapılacaktır. Sıralama usta ve uzman sınıfı için ayrı olarak yapılacaktır.

Bu kişiler haricinde en büyük balığı (Boy-Ağırlık) yakalayan takımı yarışma sınıfına ve avlanan türe bakılmaksızın ödüllendirilecektir. Ancak bu takım diğer derecelendirmeye girdiği taktirde ayrı bir ödül sunulmayacaktır.

Ustalık sınıfında dereceye girmek için tüm yarışma boyunca geçerli olmak şartıyla en az 3 birey balık puanlaması gerekmektedir. Aksi takdirde puanı yüksek dahi olsa derecelendirme yapılmayacaktır.

Yarışma ve hakem komisyonu tarafından centilmenlik, ekositem duyarlılığı, engelli ve kadına özel pozitif ayrımcılık ilkeleri doğrultusnda Özel Ödül(ler) verilecektir.

Her yarışmacı ekip, gerek kayıt sonrası açılış törenine, hemde ödül törenine azami sayıda katılmak mecburiyetindedir.

Tüm katılımcılara organizasyon tarafında katılım ve teşekkür belgesi verilecektir.

Dereceledirmeye giren takımlar ödül töreninde tam kadro olarak bulunmak zorundadırlar. Özürsüz katılmama durumu ceza puanına ya da ödül iptaline sebep olabilir.

Ödül törenine Turnuva Resmi Forması ile çıkmaları gerekmektedir.

Ödüller Ustalık sınıfında; Yüksek nakit ödemeye ek olarak sponsor ödüllerini de kapsar. (öngörülen toplam miktar birinciye yaklaşık 10 bin TL)

Uzman sınıfında ise sponsor ve rekreasyonel olta balıkçılığı özendirici ödülleri verilecektir.

11.        Katılım Ücreti

Yapılan yarışmada ilk yıl için sadece yarışma formaları için ücret talep edilecektir. Bu formalar kişlerin ismi yazılı olarak kişilere özel bedende hazırlanacaktır. Ayrıca talep halinde canlı balık boy ve ağırlık ölçüm ekipmanları, bırakma takımları ve sualtı görüntüleme sistemleri maliyeti karşılığında temin edilebilir.

 

 

12.        İtiraz;

Olası tüm şikâyet ve itirazlar görsel kanıt ya da ilave görgü tanığı destekli olmak zorundadır. Tüm itirazlar olası olaydan en geç 1 saat içinde sözlü olmakla birlikte en kısa sürede yazılı olarak yarışma ve hakem komisyonuna sunulmalıdır. Bu şartlar dışında yapılan itirazlar kabul edilmeycek yarışmayı zedeleyici açıklmalar diskalifiye sebebi sayılacaktır.

13.        Video ve Fotağraf

Yarışma esnasındaki tüm video ve fotağraflar organizasyon tarafından kullanılabilecektir. Bunun haricindeki tüm paylaşımlar yarışma etiketi ile kullanılması gerekmektedir.

14.        İptal;

Turnuva tarihleri ve balıkçılık gün sayısı, hava muhalefeti veya önceden görülemeyen sebeplerden dolayı değiştirilebilir:

15.        Genel Kurallar;

Yarışma süresince kabahatlar kanuna aykırı davranışlar için kişi yada takım halinde diskalifiye gerçeklştirilerek, idari makamlara bildirilecektir.

Yarışma ve hakem komisyonu, web sitesinde yayınlamak ve duyurular ile bildirmek şartı ile kuralları değiştirme hakkını saklı tutar. Tüm yarışmacılar kuralları ve güncelliklerini takip etmek ile mükelleftir.

 

RASTGELE……

 

Yarışma kuralları rekreasyonel arsuz olta taslak

Yorumlar kapatıldı.

Projemize Destek veren Kurumlarımız